Bravi opera 2017-12-20T10:58:35+00:00

국제토요콘서트 “Bravi! Opera”

2017. 12. 09. 토.  5 Pm

티켓 : 3만원

연주형식 : Classical Music / Opera Aria

연주자 : 박현주(소프라노) ,  최병혁(바리톤),  최윤정(피아노)

 

 

좌석 예약하러 가기